ILMAINEN TOIMITUS yli 65€:n tilauksiin!

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Suomen kuvapaidat asiakasrekisteri / Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste sekä tietoa evästeiden keräämisestä.

1. Rekisterinpitäjä

Ostatarra Finland Oy/Suomen kuvapaidat

Korvantaus 3, 91910 TUPOS

Y-tunnus: 2221001-7

myynti@ostatarra.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Ostatarra Finland Oy / Sanna Lehtola

Korvantaus 3, 91910 TUPOS

sanna@ostatarra.fi

3. Rekisterin nimi

Kuvapaidat.fi asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään verkkokauppatilausten ja asiakassuhteiden hoitamiseen, tiedottamiseen ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, yrityksen nimen, laskutusosoitteen sekä sopimus- ja tilaustiedot. Rekisteri voi sisältää myös asiakkaan antamia yksilöllisiä lisätietoja sekä käyttäjätietoja. Näiden tietojen tallentamisesta rekisteriin asiakkaalle ilmoitetaan erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

- Nettisivuillamme oleva yhteydenottolomake, jonka henkilö itse täyttää.

- Nettisivuillamme oleva verkkokauppa, jonka tilaus- ja/tai kirjautumistiedot henkilö itse täyttää.

- Henkilöltä itseltään esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse saadut tiedot.

- Sosiaalinen media (Facebook, Instagram ja LinkedIn), jonka kautta henkilö ottaa yhteyttä.

- Eri tietolähteistä haetut yksittäiset yhteystiedot, kuten yritysten nettisivut.

Täyttäessään nettisivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen, verkkokauppamme tilaus- tai kirjautumistiedot tai luovuttamalla tiedot muuta kautta, henkilö antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen antamiensa tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmiin ja ne on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan Ostatarra Finland Oy:n asiakasrekisteristä vastaavat henkilöt.

9. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjattavat tiedot. Tarkastuspyyntö sekä korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisena ja allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mm. suoramarkkinointia varten. Nettisivumme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten nettisivuille. Linkitetyt nettisivut eivät ole hallinnassamme, emmekä me vastaa kolmansien osapuolten nettisivujen sisällöstä tai niiden sisältämistä linkeistä. Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän nettiselaimen asetusten kautta.


12. Evästeiden kerääminen

Nettisivuillamme käytetään evästeitä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Tietojen avulla parannetaan nettisivujen toimivuutta ja sisältöä, kehitetään liiketoimintaa sekä kohdennetaan markkinointia. Käyttämiämme palveluita, jotka hyödyntävät evästeitä ovat Google AdWords ja Google Analytics. Käyttämämme ulkopuoliset palvelut, kuten verkkokaupan palveluntarjoaja, voivat käyttää omia evästeitään. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman nettiselaimen asetusten kautta, esimerkiksi poistamalla evästeet käytöstä tai tyhjentämällä evästetiedot. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisteriseloste ja tietosuojaseloste päivitetty 02.05.2023.

Lahjakortti